Gdzie studiować budownictwo?

Budownictwo to popularny kierunek techniczny wymagający umysłu ścisłego połączonego z umiejętnością myślenia przestrzennego i niezwykłą dokładnością. Studiowanie budownictwa to dobra inwestycja na przyszłość. Jego absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach projektowych, nadzorze budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracyjnych związanych z budownictwem i architekturą oraz placówkach naukowo badawczych.
Które uczelnie oferują najlepsze przygotowanie do zawodu? Najlepsze uczelnie techniczne to politechniki: warszawska, wrocławska, poznańska i AGH w Krakowie. Inne politechniki oraz uczelnie prywatne także kształtują dobrych budowniczych, jednak w rankingu są niżej, co czasem przesądza o trudnościach w zdobyciu zatrudnienia w renomowanej firmie. Podstawowe treści kierunkowe oferowane na większości uczelni to matematyka, fizyka, chemia, geologia, mechanika teoretyczna i metody obliczeniowe. Absolwent pięcioletnich studiów na kierunku budownictwo uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

This entry was posted in budownictwo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.